Organisasjonene bak kampanjen

Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen ”Støtt våre soldater”

Kampanjen har støtte i Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

Organisasjonene som støtter og står bak kampanjen er:
Norske Reserveoffiserers Forbund - NROF
Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner - NVIO
Forsvarets Høgskoleforening - FHS Alumni
Folk og Forsvar
Norges Forsvarsforening
”Museum for fredsbevarende operasjoner” på Gardermoen
Den norske Atlanterhavskomité
Kvinners Frivillige Beredskap
Norges Lotteforbund
Krigsskolens Venner
Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO)
Det Frivillige Skyttervesen (DFS)
Forsvarets Pensjonistforbund

Kampanjen støttes også av:
Kavaleriklubben
Norges Offisersforbund
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening
Befalets Fellesorganisasjon
Oslo Militære Samfund
Forsvarsmuseets Venner