Hvorfor en kampanje som denne?

- Vi ønsker å bidra til at alle soldater får sin velfortjente heder, enten det er et klapp på skulderen ved hjemkomst eller om det er en medalje for en særskilt bragd. Forsvaret er blitt mindre, er til stede på færre plasser her hjemme, og modernisering og ny innretting har ført til at det stadig blir færre som har et nært forhold til våre soldater. Det er viktig at våre soldater føler at de har hele befolkningen i ryggen – og det skal denne kampanjen bidra til.

Norske soldater og deres innsats fortjener synlig støtte i befolkningen.

Kontakt din organisasjon for å motta vår pin!