”Støtt våre soldater” skal:

- Skape bred oppslutning og anerkjennelse av soldater - tidligere og nåværende - uavhengig av hvor de tjenestegjør.
- Støtte den enkelte soldats innsats selv om man ikke støtter oppdraget som myndighetene har pålagt dem å løse.

Husk at det er enkeltindividet du støtter - mennesket i uniformen.

Det går med andre ord an å være uenig i politiske beslutninger om militær innsats med norske styrker, men samtidig kunne gi våre soldater en klapp på skulderen for den jobben de gjør.